divendres, 2 d’octubre del 2015

PROJECTE DE FORMACIÓ

Encetem un nou curs i un nou projecte de formació en centres. Anem a treballar en la revisió, revitalització , recuperació i innovació dels projectes de centre. partint d'allò que ens fa crèixer com a escola, invertirem temps i esforços en fer del Cronista un centre de qualitat.